Aktualności Relacje z wyjazdów Galeria O nas Polecane strony Zloty przodownickie


KONTAKT
tel. 32 797 46 07
mail: goryktg@wp.pl


- Biuro Oddziału - ul. Kościelna 2 (mapka)
- spotkania Komisji, Kół i Klubów - ul. Kościelna 2


Komisja Turystyki Górskiej

skupia społeczną kadrę Przodowników Turystyki Górskiej z terenu Bytomia i okolicy. Uczestnicy spotkań doszkalają się i dzielą informacjami dotyczącymi gór. Organizują wspólne wyjazdy.

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT

weryfikuje Górską Odznakę Turystyczną w stopniu:
- "W góry" brązowa (dla dzieci w wieku 5-7 lat)
- "W góry" srebrna (dla dzieci w wieku 5-7 lat)
- "W góry" złota (dla dzieci w wieku 5-7 lat)
- popularna
- mała brązowa
- mała srebrna
- mała złota
- normy do odznak "Za wytrwałość"
Książeczki GOT do weryfikacji, prosimy dostarczać do Biura Oddziału przy ul. Kościelnej 2 lub bezpośrednio na spotkania KTG i TRW GOT przy ul. Kościelnej 2 zgodnie z niżej podanymi dniami i godzinami spotkania Komisji.

Spotkania KTG i TRW odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca
od godz 1700 w siedzibie oddziału PTTK.

Dnia 14 lutego 2017 roku odbyło sie zebranie, na którym zostały zaktualizowane zarządy TRW oraz KTG. Obecnie skład osobowy obydwu zarządów jest następujący:

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Józef Woźnicka przewodniczący PTG nr leg 6941 mail
Rafał Hajduga zastępca PTG nr leg 7201 mail
Wojciech Beliniak członek PTG nr leg 4367 mail
Zygmunt Olejnik członek PTG nr leg 7297 mail

TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY GOT

Krzysztof Pawełczyk przewodniczący PTG nr leg 7750 mail
Eugeniusz Gnacik zastępca PTG nr leg 6329 mail
Piotr Milewski członek PTG nr leg 1411 mail
Mirosława Jankowiak członek PTG nr leg 7580 mail

Rys historyczny.
    Historia organizacji komórek Turystyki Górskiej jako ciała doradczego , opiniującego , informacyjnego i propagującego przy Oddziale PTTK w Bytomiu rozpoczyna się od założenia przy Kole Przewodników w 1952 roku Koła Przodowników GOT, a w 1953 roku Sekcji Turystyki Górskiej, aby następnie w 1955 roku przemianować się w Komisję Turystyki Górskiej. W latach 1958 do 1960 przy Komisji działa Podkomisja Katowickiego Referatu Weryfikacyjnego GOT, a w 1961 roku zostaje utworzony samodzielny Terenowy Referat Weryfikacyjny działający nieprzerwanie do dzisiaj. Jeszcze tylko na okres od 1977 roku do 1986 roku Komisję przekształcono na Klub Turystyki Górskiej, aby powrócić do dzisiaj pod nazwą Komisja Turystyki Górskiej.
    Pomimo różnych wydarzeń historycznych , organizacyjnych i personalnych w/w komórki działały nieprzerwanie choć z różnym efektem.
    Od 1953 roku do 1989 roku głównym zadaniem Komisji było zorganizowanie 34 dużych rajdów górskich nastawionych w tym okresie na turystykę masową. Lata 90-te XX wieku były dla Komisji bardzo trudne. Zmiany w życiu politycznym i społecznym kraju spowodowały zubożenie społeczeństwa, etos działalności społecznej w rozwijającej się gospodarce rynkowej został prawie całkowicie zniszczony, a zamknięcie lokalu Oddziału ze względu na szkody górnicze budynku spowodowało, że w okresie od 1996 roku do 1998 roku Komisja i TRW GOT działało na prywatnym adresie. Ponowny rozkwit Komisji nastąpił w pierwszych latach XXI wieku. Odmłodzono kadrę poprzez organizację kursów na Przodownika Turystyki Górskiej. Zainicjowano organizację otwartych, prawie comiesięcznych imprez szkoleniowo - towarzyskich, ale już dla niewielkich grup. Można także posłuchać u nas prelekcji dotyczących gór prowadzonych przez naszą kadrę. Wszystkie nasze bieżące wydarzenia są prezentowane na tej właśnie stronie internetowej.
    Na szczególne wyróżnienie za swoją działalność na rzecz Komisji i TRW GOT zasługuje kol. Stefan Lachowicz, którego imię nosi nasz Oddział / patrz : PTTK Bytom /.
Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT w Bytomiu od początku swojego istnienia do końca sezonu 2016 roku zweryfikował łącznie 15464 odznak GOT. Piętnastotysięczną odznakę GOT zdobyła kol. Marta Rybiak z Bytomia - gratulujemy.